Kada i zašto je potrebno zameniti svećice na kolima?

Sigurno je da ste sami sebi ovo pitanje postavili bezbroj puta u strahu da ne dođe do većeg kvara na vašem autu, posebno na motoru, koji bi bio prouzrokovan dotrajalim svećicama. Na pravom ste mestu da saznate sve odgovore koji vas zanimaju. Naime, savetuje se da se svećice na automobilu menjaju na predjenih 15000km – 20000km, ali ako im je dobar kvalitet i ako ih redovno kontrolišete, i imate uvid u njihov rad, mogu trajati i znatno duže. U svakom slučaju, treba takođe u vidu imati informaciju da ako koristite svećice do samog kraja njihovog funkcionisanja, možete u znatnoj meri oštetiti rad katalizatora i time napraviti dupli problem koji će samim tim udvostručiti troškove popravke. Svaka kontrolisana i preventivna zamena svećica je tu da bi vaš motor duže funkcionisao, a uzgred i da bi vek trajanja vašeg automobila bio duži.

Svecice na autu

Svećice za auto

Auto svećica treba da pruži automobilu stvaranje varnica pod pritiskom velike temperature. Ta temperatura treba da se kreće u razmaku od 500°C do 800°C. Ako temperatura dostigne ogromnu vrednost, može doći do samozapaljenja radne smeše i do štetnih simptoma po sam motor. Svećica treba da održava tu konstantnu temperaturu kako bi sagorela garež na njenom vrhu. Svećica poseduje dve elektrode, jednu bočnu, drugu centralnu. Centralna elektroda ima za zadatak da proizvede struju visokog napona, dok je bočna tu da bi pružila uzemljenje. Zazor između ove dve povezane elektrode iznosi 0,5 – 1,1mm. Svećice se mogu podeliti na tzv. tople i hladne. Tople su namenjene motorima kod kojih su toplotna opterećenja umerena, a hladne su namenjene za opterećenije motore. Nije toliko važno koja je marka svećica koliko da sve mere i potrebe budu usklađene sa potrebama vašeg motora. Treba se pre svega držati podataka koji su vezani za toplotni broj, prečnik i dužinu navoja, za sam oblik elektroda, za materijal od kog je sačinjena svećica. Kvalitetan odabir svećica može znatno poboljšati kvalitet rada motora. Najveću, a samim tim i najbolju preporuku imaju sledeće svećice:

  1. NGK – svećice koje su japanska proizvodnja i koje nude ogroman izbor svećica za praktično sve automobile na tržištu.
  2. Brisk svećice koje su izbacile novu liniju proizvoda LPG/CNG Silver koje su posebno napravljene za automobile koji rade na gas. Zanimljivo je napomenuti da su ove svećice izradjene od srebra koje poseduje otpornost na visoke temperature.
  3. Bosch svećice koje na tržištu postoje još od 1902. godine, pišu istoriju i stekle su poverenje mnogih korisnika. Kompanija Bosch je praktično izumela svećice.
  4. Beru svećice koje su relativno nova kompanija koja se bavi proizvodnjom svećica, i njihova glavna karakteristika je inovativnost, a ideja počiva na tome da tehnologija olakša život čoveku.

Zazor svećica

Zazor svecice

Zazor svećica

Dakle, zazor svećice predstavlja taj minimalni razmak između dve elektrode (0,5 mm – 1,1 mm). On se povećava ili smanjuje isključivo pomeranjem bočne elektrode, nikako centralne. Ako je taj razmak manji ili veći od predvidjenog, on će loše uticati na rad motora, a i same svećice. Lakše je smanjiti veći zazor, nego povećati manji. Ukoliko je zazor veći, možete ga smanjiti tako što ćete lagano udarati vrh same svećice o neki čvrst i čist materijal. Za povećanje zazora potrebno je upotrebiti silu tako da se nikakav alat ne odupire o keramički izolator.

Kako prepoznati neispravne i loše svećice?

Loše i neispravne svećice je lako prepoznati. U zavisnosti od boje, naslaga i materijala, dotrajalost je uzela maha, i potrebno je zameniti svećice. Prirodni i ispravan izgled svećice jeste boja bele kafe, odnosno svetlo-sivo smedja boja. Neispravne svećice su lako prepoznatljive i imaju širok dijapazon dotrajalosti. Ukoliko na svećici primetite taloženje ulja ili goriva, promenite vrstu ulja za podmazivanje. Ukoliko uočite istopljenu centralnu elektrodu, a izolator oko nje prekriven smesom koja je nastala pod uticajem njenog otapanja, podesite ventile ili proverite paljenje i odnos smese. Ako ništa od ovog ne dovede do poboljšanja, zamenite staru svećicu novom. Ako je izolator delimično napukao ili potpuno slomljen, ako su elektrode potrošene ili  potpuno rastopljene, potrebno je zameniti svećicu.

Loše svećice – simptomi

Pre nego što se započne sa komentarisanjem loših svećica, potrebno je nešto reći i o izgledu onih koje još uvek dobro funkcionišu. Ispravnu svećicu je lako prepoznati, ona je braonkaste, žute ili sive boje. Može da se zadesi da ima braon tačke na izolatoru, ali to je sasvim normalna i učestala pojava koju izaziva neprekidni električni proces funkcionisanja i rada vašeg motora.

Izgled loših svećica je raznovrstan, a simptomi su mnogobrojni.

Kada je vaša svećica čađava, motor se otežano pali, a i samo ubrzanje je dosta loše. Uzrok ovakvog izgleda svećice može biti brzo hladjenje motora.

U slučaju da su na vrhu svećice primetne naslage sagorelog ulja, to takodje može dovesti do usporenog procesa paljenja automobila.

Ukoliko je oštećenje samog izolatora ozbiljnije, bilo da je on napukao ili polomljen, svećica je dotrajala i spremna za menjanje, jer ovo može upropastiti proces rada motora, a i usled ubrzanog sagorevanja moze čak doći i do detonacije.

Ako je sam vrh svećice prekriven uljem, svećica se mora zameniti. Ona je dotrajala, i ulje u ogromnim količinama prodire u komoru za sagorevanje i time usporava rad motora.

Kako prepoznati losu svecicu

Razlika između normalnog stanja i loših svećica

Najteže oštećenje svećice jeste pregrejanost i otopljenost elekttroda. Na takvoj svećici vidljive su otopljene ili pohabane elektrode, bela boja na vrhu samog izolatora, naslage metalnih supstanci, korozija, itd. Postojanje ovakve svećice je već delom uništilo, usporilo ili oslabilo rad vašeg motora. Uočljiv je takođe prekid paljenja usled velikog opterećenja motora. Uzroci ovakvih svećica su raznovrsni, počev od nedovoljno stegnute svećice, preko varničenja i pregrejanosti svećice, do pregrevanja čitavog motora. U tom slučaju važno je brzo reagovati, i zameniti svećice kako bi se sprečilo dalje oštećenje samog motora.

Zamena svećica

Nije potrebno biti stručnjak ili automehaničar kako biste zamenili svećice na vašem automobilu. Postupak je prilično lagan i treba ga ispoštovati ne bi li došlo do samog oštećenja usled lošeg zavrtanja novih ili odvrtanja starih svećica.

  • Što se tiče starih svećica, prvo skinite kablove sa njih tako što ih uhvatite za kapice, nikako ne vucite sam kabl.
  • Ključ koji koristite za skidanje svećice mora biti odgovarajući.
  • Predeo gde je bila vaša dotrajala svećica, očistite komprimovanim prirodnim gasom da biste izbegli bespotrebno oštećenje nove svećice.
  • Ako se desi da ne možete da odvrnete svećicu, nanesite antikorozivno sredstvo na sam navoj i pokušajte ponovo.
  • Novu svećicu treba staviti samo ako ste prostor oko stare dobro očistili, pažljivo je zaviti i ne stezati prejako .